تحقیق درباره نظارت بر کار افراد

مطالب دیگر:
بررسي زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي فرار دختران از خانهپیشینه تحقیق و چارچوب نظری در خصوص عزت نفس و سلامت روانی و عوامل موثر بر عزت نفسبررسی نقوش برجسته در دوران آشوری بین النهرینپروژه جامع اصول و نکات پرورش ماهی – بسیار جامعبررسی نقش تقاطعات داراي دوربرگردان در كاهش مصرف سوخت و آلايندهبررسی اضطراب و پریشانی در معلمان كودكان استثنايي و دارای عقب مانده ذهنيلوکوربوزیه تاريخچه زندگي و سبك و تجزيه و تحليل آثار لوکوربوزیهبررسی او ضاع سیاسی ایران پس از مرگ تیموربررسی طرح توجیه فنی و اقتصادی طرح جمع آوری و تصفیه و دفع فاضلاب در شهر مینودشتبررسی ايده آلهاي خطي به ترتيب كوهن مكواليبررسی سيستم های روغنکاری و روغن افشاني و سیستم روغن کاری پرایدبررسي و مطالعه تاثير انگيزه هاي دروني بر موفقيت تحصيلي دانشجويان – همراه با نمونه موردیبررسی ساختار و کاربرد مواد تابعی یا FGM در صنعتبررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر بهبود روانشناسی معتادانتحقیق جامع پیرامون بررسی انواع سيمان و خواصّ آنهابررسی و آشنايي با ترانسفورماتورهابررسی بازار شناسی وتوانمندی بازارها در کشورهای اسلامیبررسي ميزان شيوع افسردگي در ميان زنان در زندان زنان قزوينبررسی پیشینه خانه گریزی و تحلیل آماری خانه گریزی با استفاده از نرم افزار SPSSبررسی مراحل مختلف تصفیه در تصفیه خانه های فاضلاب شهری
تحقیق درباره نظارت بر کار افراد|1912952|oiz|اُ آی|لینک دانلود|اهداف,مهم
در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق درباره نظارت بر کار افراد را دنبال می کنید .

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:16

بخشی از متن

نظارت بر کار افراد

تقريباً هر سازماني داراي يك سيستم مديريت عملكرد است كه از آن انتظار مي رود اهدافي مهم را در زمينه مديريت سرمايه انساني برآورده سازد.اهداف مزبور غالباً عبارتند از برانگيختن افراد در جهت عملكرد مطلوب، كمك به افراد در جهت گسترش مهارتهايشان، ايجاد فرهنگ عملكرد، تعيين اينكه چه كسي مستحق ارتقاء مي باشد، تصميم گيري درباره افرادي كه عملكرد ضعيفي دارند و كمك به اجراي استراتژي هاي كسب و كار.

شكي نيست كه سيستم مديريت عملكردي كـه بتواند به اين اهداف جامه عمل بپوشاند، مي تواند كمك مهمي به اثربخشي سازمان نمايد. اما اينكه چه چيزي يك سيستم مديريت عملكرد را به سيستمي كارآمد مبدل مي سازد، چندان روشن نيست.

عوامل مختلفي وجود دارد كه مي تواند اثربخشـي يك سيستم مديريت عملكرد را تحت الشعاع قرار دهد كه در مطالعات تجربي متعدد، بسياري از اين عوامل مورد بررسي قرار گرفته است. مثلاً تحقيقات قابل ملاحظه اي نشان مي دهدكه اگر بازخور مداوم ارائه شود، ارزيابي هايي مبتني بر رفتار صورت بگيرد و مميزين آموزش ديده به كار گرفته شوند، اثربخشي مديريت عملكرد، ارتقا مي يابد.

در عين حال شواهد موجود نشان مي دهد كه اگر سيستمهاي مديريت عملكرد به درستي اجرا نشـوند، پيامدهاي منفي قابل ملاحظه اي به دنبال خواهند داشت.