تحقیق درباره نظریه اقامه حدود فرضیه نیابت حقیقی از مهدی در قضاء

تحقیق درباره نظریه اقامه حدود فرضیه نیابت حقیقی از مهدی در قضاء|1912944|oiz|اُ آی|لینک دانلود|دست,تکامل
در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق درباره نظریه اقامه حدود فرضیه نیابت حقیقی از مهدی در قضاء را دنبال می کنید .

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:23

بخشی از متن

نظريه اقامه حدود

فرضيه نيابت حقيقى از امام مهدى در قضاء

در كنار كار عظيمى كه فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد كردند ، آنها دست به استنباط يك نظريه و فرضيه اى زدند كه نقش به سزائى در پيش بُرد فكر سياسى امامى داشته است ، اين فرضيه دريچه اى بود كه به مرور زمان بزرگ و تكامل يافت. بالنتيجه آن فرضيه سبب گرديد كه شيعيان اماميه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست كشيدن از نظريه (تقيه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظريه (ولايت فقيه) شدند ، اين نظريه عبارت از (فرضيه نيابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه اين نظريه رواياتى كه از اهل بيت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حيات ائمه معصومين به نيابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روايات معتمد در اين زمينه به شرح ذيل مى باشند: